Poetikang Tagalog: Mga Unang Pasusuri sa Sining ng Pagtulang Tagalog

Kategorya: Bulawan (Ginto)
  • Fray Gaspar de San Agustin, Fray Francisco Bencuchillo, Jose P. Rizal, at Lope K. Santos
  • Virgilio S. Almario, editor; salin sa Espanyol ni Trinidad O. Regala at ng Jose Rizal Centennial Commission
  • 159 p.; 18 x 25 cm; c1996 P200.00
  • ISBN 971-8781-05-06 (bookpaper; softbound)
Kalipunan ng mga batayang pagsusuri sa panulaang Tagalog sa panahon ng Espanyol at sa bungad ng siglo 20 na humantong sa kodipikasyon at pormalisasyon ng tugma, sukat, at iba pang salik na katutubo sa pagtula sa Filipinas. Kabilang sa mga pagsusuri: bahagi ng mga Compedio del arte de la lengua tagala (San Agustin); Arte poetico tagalog (Bencuchillo); Arte metrica del tagalog (Rizal); at Peculiaridades de la poesia tagala (Santos).