Patolohiya ng Halaman

Kategorya: Paraluman
  • Lina Ilag, Narceo J. Bajet, Manolo B. Castillo, Christian Joseph R. Camagun, Delfin B. Lapis, Marina P. Natural, Oscar Opina, Arcadio J. Quimo, Tricita H. Quimo, Florendo Quebral, Avelina D. Raymundo, Eric V. Virtudazo
  • P250.00 190 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-63-5
Ipinaliliwanag sa aklat ang mga batayang kaalaman tungkol sa mga sakit ng halaman, gayundin, ang mga pamamaraan sa pagsugpo nito. Hindi magiging mabisa ang pagbibigay ng lunas kung hindi mauunawaan ang dahilan ng pagkakasakit ng mga halaman.