Pangkalahatang Matematika

Kategorya: Paraluman
  • Isabelita O’Dell, Nympha A. Beltran, Llena P. Buenvenida, Primitivo G. Ereno, at Ginaline A. Untivero
  • 286 p.; 18 x 25 cm; c1996 P200.00 [out of print]
  • ISBN 971-8781-30-7 (bookpaper; softbound)
Teksbuk sa kursong Matematika. Binubuo ng limang yunit: I. Sistemang Pamilang; II. Mga Set at Operasyon ng Set; III. Sistema ng Bilang; IV. Mga Parirala at Pangungusap na Pangmatematika; at V. Mga Graph at Table