Pamimilosopiya: Mga Pagdulog at Konsepto

Kategorya: Ili
  • Perseville U. Mendoza, Ma. Theresa T. Payongayong, Jeanette L. Yasol-Naval
  • PhP150.00 131 p.; 15 x 23 cm; c2011
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 978-971-350-358-8
Ang salitang “pilosopiya” ay madalas na nagpapahiwatig ng malalim at masalimuot na mga paksa na tila hindi maaaring maunawaan ng karaniwang indibidwal. Sa aklat na ito, ipinapakita ng mga mayakda na, salungat sa karaniwang pananaw, isa itong gawain na bukas kanino man sa interesadong mag-isip at magpalawak ng kaalaman. Sadyang mahiwaga ang karaniwang paksa, ngunit di nangangahulugang hindi kayang matarok. Nag-aalok ang aklat na ito ng mga pagdulog na maaaring maging gabay sa pagtalakay at pagtuklas ng likas na kagandahan ng disiplina. Sa ganang ito, mapagtatanto na higit sa lahat, ang pilosopiya ay isang disiplina na isinasagawa, na ang pamimilosopiya ay gawain.