Pagsulat ng Iskrip sa Radyo

Kategorya: Sanyata
  • Perlita M. San Juan
  • P200.00 281 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-85-4
Makapangyarihan ang midyum ng radyo. Naaabot nito ang malaking bilang ng tao. Maaari itong magbigay ng impormasyon, mang-aliw, makapagturo o makaimpluwensiya. Dahil dito, maraming tao ang nahihikayat na magtrabaho sa mga estasyon ng radyo o kaya’y matutong maghanda ng mga materyal na panradyo. Ang librong ito ay naglalaman ng mga teknik sa pagsulat ng iba’t ibang programang panradyo tulad ng balita, komentaryo, editoryal, komersiyal, drama, talakayan, panayam at iba pa. Mayroon ding mga halimbawa ng iskrip na maaaring gamitin bilang batayan sa pag-aaral ng pagsulat ng iskrip.