Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon

Kategorya: Iba pang aklat
  • Pamela C. Constantino
  • P200.00 274 p.; 15 x 23 cm; c1991
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-02-1
Pag-aaral sa mga nagawa at ginagawang pagpaplanong pangwika sa edukasyon sa Malaysia, Indonesia, at Pilipinas. Tulong sa sinumang interesado sa pagpaplano ng wika “dahil makikita sa paraan ng mga kongkretong pangyayari ang aplikasyon ng mga teorya, matagumpay man o hindi.”