Paglilitis kay Rizal

Kategorya: Ili
  • Cezar C. Peralejo
  • P200.00 154 p.; 18 x 25 cm; c1999
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-97-8
Iniaalay ang munting akdang ito para sa pagdiriwang ng sentenaryo ng kalayaan ng bansang Filipino—ang dakilang bunga ng pagkabitay ni Gat. Jose P. Rizal. Marapat na unawain ang mga pangyayaring naganap sa paglilitis ng mga krimeng ipinaratang sa kaniya. Kabilang dito ang usapin na siya ang utak ng rebolusyon noong Agosto 26, 1896 at ang pagkatatag ng La Liga Filipina na sinasabing kinasangkapan sa pag-aaklas ng mga Filipino. Sa pamamagitan ng aklat na ito, masusuri at mapag-aaralang mabuti ang mga dokumentong may kaugnayan sa paglilitis kay Rizal.