Pagkakatalog at Klasipikasyong ng mga Babasahin: Introduksiyon

Kategorya: Ili
  • Rosalie B. Faderon at Mary Anne Victoria Y. Ingles
  • 149 p.; 18 x 25 cm; c1998 P175.00
  • ISBN 971-8781-76-5 (bookpaper; softbound)
Introduksiyon ito sa isa sa mga gawaing pang-aklatan—ang pagkakatalog at klasipikasyon ng mga babasahin. Tinatalakay rito ang iba’t ibang alituntunin at pamamaraan sa paglalarawan ng mga babasahin (bibliographic description), sa pag-alam ng mga paksang nilalaman ng mga ito, ang pagsalin ng mga paksang tinatalakay sa katumbas at angkop na paksang pamuhatan at ang pagsasaayos ng mga ito sa isang aklatan. Tinatalakay rin dito ang kasaysayan ng katalogo at ang pag-unlad ng mga alituntunin sa pagkatalog; mga katangian ng iba’ ibang kagamitan sa pagbibigay ng paksang pamuhatan at bilang klasipikasyon; at ang paggamit ng computer sa pagkakatalog at klasipikasyon.