Paggawa ng mga Bagong Produkto sa Pagkaing-dagat

Kategorya: Danum (Tubig)
  • Emilia M. Santos-Yap
  • P150.00 186 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-65-4 [UP Visayas]
Handbook sa paggawa ng mga bagong produkto mula sa pagkaing-dagat, tulad ng pusit at tuna. Tinatalakay sa libro ang sistema at proseso, paggawa, paglikha ng mga prototype, packaging, pagtiyak sa kalidad, at pagbebenta ng mga produktong ito sa pamilihan.