NALANDANGAN: Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig

Kategorya: Ili
  • Geraldine Delos Cientos, RSCJ, Komunidad ng Talaandig ng Sungko Lantapan, Bukidnon
  • P250.00 216 p.; 18 x 25 cm; c2014
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-043-2
Tungkol ito sa halagahan at aral na halaw mula sa pamamaraan at kilos-kapayapaan ng kababaihang Talaandig. Mga salaysay ng mga Inay Malinandang, mga nanay na kumikilos para sa kapayapaan ang naging daan na nagbukas sa mundo, pananaw, at halagahan ng malawak na salitang kapayapaan ng Talaandig. Inilahad dito ang resolusyon, kautusan, at batas mula sa UN at DepEd tungkol sa ugnayan ng kilos-kapayapaan ng kababaihan at edukasyon bilang pagtanaw sa kahulugan at nilalaman ng edukasyong pangkapayapaan sa bansa. Kasama ang paglalahad at pagsusuri ng isang halimbawang gabay sa pagtuturo na ginagamit sa pagtuturo ng Peace and Global Education sa Unibersidad ng San Carlos. Ang kahulugan ng edukasyong pangkapayapaan ng balangkas ng pitong modyul, aral at halagahang halaw mula sa prosesong kapayapaan ng mga Inay Malinandang ng Talaandig at balangkas para sa pagtuturo at pag-aaral ng edukasyong pangkapayapaan ng teachers’ training sa mga antas ng mataas at mababang paaralan. Inaasahan na sa pamamagitan ng katutubong halagahan ay mapayaman pa ang mga pagsisikap para sa edukasyong pangkapayapaan ng K-12 sa bansa.