Morpolohiya at Pisyolohiya ng Ngipin

Kategorya: Laum
  • Leonor C. Lago
  • 230 p.; 18 x 25 cm; c1998 P200.00
  • ISBN 971-8781-18-8 (bookpaper; softbound)
Ang aklat na ito ay maituturing na pundasyon sa mga mag-aaral ng Dentistri. Sinikap bigyan ng angkop na salin sa wikang pambansa ang mga terminolohiya at mga konseptong dinevelop sa disiplina. Inaasahang makapagpapadali ito sa talakayan at pag-unawa ng mga estudyante at makatutulong naman sa pagtuturo ng kaguruan ng Dentistri.