Minanga: mga Babasahin sa Varayti at Varyasyon ng Filipino

Kategorya: Sanyata
  • Jovy M. Peregrino, Pamela C. Constantino, at Nilo S. Ocampo (mga editor)
  • 208 p.; 18 x 25 cm; c2002 P200.00
  • ISBN 971-635-011-2 (newsprint; softbound)
Kalipunan ito ng mga babasahing isinulat at pinag-aralan ng mga eksperto sa larangan ng wika at usapin sa varayti at varyasyon. Binubuo ito ng apat na bahagi. Unang mababasa ang mga konseptuwal at teoretikal na mga artikulo hinggill sa varayti at varyasyon ng wika. Sa ikalawang bahagi naman mababasa ang konsepto ng wikang pambansang Filipino. Mga empirikal na pag-aaral naman ang sinasaklaw ng ikatlong bahagi. Binubuo ito ng mga babasahing makakatulong sa pag-unawa sa heograpiko, sosyal, antropolohiko, okupasyonal, at pang-akademyang varayti ng wikang Filipino. Samantalang ang huling bahagi ay tumatalakay sa kabuluhan at kahalagahan ng mga varayting ito sa konteksto ng pagpaplanong pangwika.