Mikrobiolohiya ng Pagkain

Kategorya: Paraluman
  • Priscilla C. Sanchez
  • 273 p.; 18 x 25 cm; c2001 P280.00
  • ISBN 971-635-001-5 newsprint; softbound)
Ang aklat ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa mikrobyo sa kaligiran at pagkain. Tinatalakay rin dito ang mga uri ng mikrobyo na mahalaga sa pagkain; mga bagay na nakakaapekto sa pagtubo, pagpigil at pagpatay sa mikrobyo sa pagkain; mga paraan ng pag-iimbak ng pagkain at ang epekto nito sa mikrobyo; mahahalagang mikrobyo sa mga pagproseso ng pagkain; mga mapanira at nagdudulot ng sakit na mikrobyo; kahalagahan sa kaseguruhan ng kalidad ng pagkain; at ang mikrobiolohikal na pamantayan.