Mga Talulot na Dugo

Kategorya: Bahandi
  • Ni Ngugi Wa Thiong’o
  • Salin ni Romeo G. Dizon
  • P250.00 475 p.; 15 x 20 cm; c2002
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-635-012-0
Tinangkang hulihin ng salin ang Petals of Blood ng Africa ang pekulyar na kultura nito, ang kanilang mga paniniwala, mga ritwal, diwa ng pamayanan, at mga ugnayan ng mga indibidwal; ang buhay panlipunan; ang kanilang pakikibaka para mawasto’t mawala ang iba’t ibang pinsalang idinulot ng pananakop ng mga Europeo, ang pandarambong na naganap at ang pagbabaluktot ng kanilang kultura lalo na sa larangan ng kabuhayan, mga paniniwala’t pagpapahalaga. Lahat ng ito’y masinop na inilipat sa wikang Filipino. Ituturing ang nobelang ito bilang halimbawa kung papaano nilabanan ng mga mamamayang Aprikano ang mapaminsalang hibo ng pananakop, lalo na sa mga papel na ginampanan ng pangunahing mga tauhan. Bagama’t nanggaling ang bawat isa sa ibang antas ng buhay, lahat ay may namumukod na pagtingin at kalutasan sa panlipunang problema. Hindi magkukulang ang nobela sa mga madramang tagpo at nakamamanghang pagtatapos ng naturang mga tagpo.