Mga Produktong Gubat at Agham Kahoy

Kategorya: Binhi
  • Ramon A. Razal (UP SWF-Los Baños)
  • P100.00 103 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-74-9
Bahagi ng likas na yaman ng Filipinas ang mga sari-saring produktong hango sa mga punongkahoy at iba pang halamang tumutubo sa mga kagubatan ng bansa. Kabilang sa mga produktong ito ang tabla, veneer, plywood, pulp, papel at ang iba’t ibang uri ng mga produktong ginagamit bilang materyal sa paneling, konstruksiyon at paggawa ng mga muwebles. Pinalalawak ng aklat na ito ang kaalaman ukol sa katangian at tamang paggamit ng mga produktong ito. Makatutulong din ang mga dagdag na kaalaman sa episyenteng pagmamanupaktura upang maiwasan ang labis na paggamit at mga nasasayang na pira-pirasong kahoy sa mga planta o pagawaan. Sa ganitong paraan, natutulungan ang mga industriyang nabanggit upang mabawasan ang gastusin at tumaas ang kanilang kita. Sa kabilang dako, nababawasan naman ang pangangailangang magputol ng karagdagang mga punongkahoy at naisusulong ang konserbasyon ng mga likas-yamang pangkagubatan.