Mga Disenyo sa Logic at Digital Computer Circuit

Kategorya: Pasad
  • Emmanuel Coronado at Jessie Joseph Gotengco
  • P200.00 128 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-87-0
Aklat para sa kursong Computer Science o Computer Engineering. Binubuo ng pitong kabanata; I. Representasyon ng Data; II. Computer Arithmetic; III. Boolean Algebra at mga Logic Gate; IV. Simplification ng mga Boolean Function; V. Combinational Logic; VI. Sequential Logic; at VII. Aplikasyon ng Sequential Logic.