Mga Babasahin sa Agham Panlipunan I

Kategorya: Ili
  • Marilu Cardenas, Soledad Dalisay, Jessica Dator, Althea Fernandez, Sabino Padilla, Joseph Palis, Jessica
  • Grace Rubrico, Mariano Sto. Domingo, Rossana Luz Valerio, at Jay Yacat; Prospero Covar (editor)
  • P250.00 173 p.; 18 x 25 cm; c1999
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-97-8
Teksbuk para sa panimulang kursong Agham Panlipunan I. Ang mga babasahin ay isinulat ng mga batang guro na kumakatawan sa sampung disiplina ng Agham Panlipunan. Ang aklat ay may talatakdaan ng pansemestreng asignatura bilang giya ng guro at mag-aaral. Pinayaman ang ilang bahagi ng diagram, ilustrasyon, pigura at hanayan. Liban sa pag-aaral ng malawakang kalagayan ng mundo, itinataguyod ng teksbuk ang kultura at diwang Pilipino.