Matematika para sa Pangkalahatang Edukasyon GREEN

Kategorya: Paraluman
  • Jaime D.L. Caro, Leticia L. Castillo, Azucena C. Darvin, Aurora R. Fernandez, Felina G. Mapa, Caridad M. Natividad, Nenita C. Ocampo, at Jesusa T. Tangco; Mario I. Miclat, editor
  • 262 p.; 18 x 25 cm; c1997 P185.00
  • ISBN 971-8781-48-x (bookpaper; softbound)
Ang teksbuk na ito sa Matematika na isinulat sa sariling wika ay kaayaayang basahin ng sinuman kahit walang gaanong kaalaman sa Matematika. Nagbibigay ito ng pahapyaw na kaalaman sa maraming sangay ng Matematika. Bukod sa arithmetic, elementary algebra at eucledian geometry, tumatalakay rin ito sa mga makabagong heometriya tulad ng elliptic, hyperbolic, projective at finite geometry, topology, abstract algebra (group, ring at field), calculus, probalidad at estadistika, computers at aplikasyon ng mga ito sa pang-aaraw-araw na buhay. Tinrato ang mga paksa sa paraang madaling maunawaan ng isang maituturing na “non-science student.”