Mataas na Matematika

Kategorya: Paraluman
  • Socorro L. Villalobos, Evangeline P. Bautista, at Leonila T. Reyes.
  • P200.00 280 p.; 18 x 25 cm; c1997
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-34-X
Teksbuk sa kursong Matematika. Binubuo ng sampung yunit: I. Mga Paraan ng Pagbilang; II. Mathematical Induction; III. Ang Teoremang Binomial; IV. Seksiyong Conic; V. Mga Di-Tumbasan (Inequalities); VI. Mga Funsiyon at Relasyon; VII. Limit ng Funsiyon; VIII. Ang mga Derivative; IX. Mga Aplikasyon ng Differentiation; at X. Integration.