Mariano Ponce: Cartas Sobre la Revolución

Kategorya: Ili
  • Salin nina Ma. Luisa Camagay at Wystan dela Peña
  • 512 p.; 18 x 25 cm; c1997
  • P500.00 (hb) ISBN 971-8781-56-0 (pb)
  • P400.00 (sb) ISBN 971-8781-68-4 (np)
Ang aklat ay salin ng kalipunan ng mga liham ni Mariano Ponce na naging kinatawan o sugo ng Republika ng Malolos sa Hapon. Mahihiwatigan sa mga liham ang pagsisikap niya na kilalanin ng bansang Hapon ang bagong tatag na Republika.