LAWAS: Glosari ng mga Katawagan sa Katawan ng Tao

Kategorya: Sanyata
  • Michael L. Tan, Felipe P. Jocano, Jr. Raul S. Ting, Reginaldo D. Cruz, Editor
  • P80.00 61 p.; 12.5 x 18 cm. c2010
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN 978-971-635-036-8
Kalipunan ng bahagi ng katawan ng tao na nakasulat sa Ingles at tinumbasan ang bawat termino ng walong pangunahing lengguwahe sa Pilipinas.