Kartilya ng Wikang Filipino Bilang Wika ng Edukasyon

Kategorya: Sanyata
Pambansang Komite sa Wika at Salin, Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining P20.00 Naglalaman ito ng sagot sa Executive Order 210 ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng kautusang may pamagat na “ Establishing the Policy to Strengthen the Use of English as a Second Language in the Educational System at House Bill No. 1652 na inihain ni Eduardo R. Gullas.