Contigo: gabay sa pag-aaral ng wikang kastila sa tulong ng wikang filipino

Kategorya: Sanyata
  • Edgardo Tiamson
  • 168 p.; 18 x 25 cm; c1997 P120.00 [out of print]
  • ISBN 971-8781-53-6 (bookpaper; softbound)
Librong gumagamit sa wikang Filipino sa pagtuturo ng wikang Kastila, sa paniwalang “higit na mapapadali at mapabibilis ang kasanayan” ng mga kabataan sa wikang Kastila.