Apat na Siglo ng Pagsasalin: Bibliograpiyang mga Pagsasalin sa Pilipinas (1593-1998)

Kategorya: Sanyata
  • Lilia F. Antonio
  • P250.00 175 p.; 18 x 25 cm; c1998
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-94-3
Bibliograpiya ito ng mga akdang naisalin mula sa mga dayuhang wika tungo sa Tagalog, Pilipino, at Filipino. Binabalangkas ang nilalaman ayon sa tradisyonal na pagyuyugtong pangkasaysayan: panahon ng Kastila (1593-1898); panahon ng Amerikano (1900-1940); panahon ng Hapon (1941-1945); at kasalukuyang panahon (1946-1998). Itinampok dito ang pagsasalin ng iba’t ibang anyong pampanitikan na malaganap sa bawat panahon. Kalakip din ang bibliograpiya ng mga lokal at dayuhang artikulo at libro tungkol sa pagsasaling-wika.