Agsursurotayo nga AgIlokano

Kategorya: Sanyata
  • Noemi U. Rosal
  • P150.00 112 p.; 18 x 25 cm; c2011
  • (bookpaper; softbound)
  • ISBN978-971-635-037-1
Ang aklat ay tungkol sa pag-aaral at pagtuturo ng gramatikang Ilokano. Naglalaman ito ng batayang kasanayan sa pananalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat sa kolokyal na Ilokano. Hinati ito sa tatlong yunit na may 15 aralin, leksiyon na nakasentro sa pangaraw- araw na sitwasyon sa tunay na buhay ng isang mag-aaral. Ang sumusunod na mga aralin ay estruktura ng wikang Ilokano nasa Yunit I, isinabay ang pagtuturo ng mga panghalip at mga pangngalan; ang Yunit II naman ay nakapokus sa mga pang-uri, at ang Yunit III ay nakasentro sa pandiwa at pang-abay.