Agham Pangkalikasan I

Kategorya: Paraluman
  • PISIKA: Rolando G. Diamante, Zenaida B. Domingo, Cesar D.L. Reyes, at Danilo M. Yanga; KEMISTRI:
  • Josephina C. Flores, Victoria S. Hernandez, at Luciana V. Ilao
  • P160.00 [out of print] 226 p.; 18 x 25 cm; c1997
  • (bookpaper; softbound) ISBN 971-8781-46-3
Teksbuk para sa kursong Agham Pangkalikasan I ng Unibersidad ng Pilipinas at tumatalakay sa mga panimulang kaalaman sa pisika at kemistri.