PANGKALAHATANG PROGRAMA NG SENTRO NG WIKANG FILIPINO DILIMAN

Bilang pag-alinsunod sa Patakarang Pangwika ng Unibersidad ng Pilipinas (1989), lalo na sa mga tadhana 2.2 at 2.3, may dalawang pangkalahatang programa ang Sentro ng Wikang Filipino sa UP Diliman:

I. Filipino bilang wikang panturo

 1. Pagpapalaganap ng Filipino sa iba’t ibang kolehiyo at opisina ng UP.
 2. Pagbuo ng mga Lupon sa Wika sa iba’t ibang kolehiyo at opisina ng UP.
 3. Paghahanda at paglalathala ng mga aklat, sanggunian, at iba pang kasangkapan sa pagtuturo.
 4. Pagdaraos ng mga seminar at kumperensiya upang mapalakas ang tangkilik sa Filipino ng mga guro at mag-aaral.
 5. Pagtataguyod sa mga timpalak at gawad pangwika at pampanitikan.
 6. Pagtataguyod sa mga gawain at samahang pangwika sa labas ng unibersidad.

II. Filipino bilang wika ng saliksik

 1. Pagbuo ng UP Diksiyonaryong Filipino upang maging kasangkapan sa mga saliksik.
 2. Pag-aaral at pagbuo ng mga paper writing service bokabularyo sa mga katutubong wika.
 3. Pagbuo ng glosaryong akademiko.
 4. Pagtitipon at pagpapayaman ng mga materyales at sanggunian sa saliksik pangwika.
 5. Pagsasalin ng mga batayang aklat sa iba’t ibang larang akademiko.
 6. Pagsusulong ng sining at agham ng pagsasalin.
 7. Sa pamamagitan ng SWF Grant sa Saliksik-Wika, pagtataguyod sa mga saliksik pangwika at pangkultura sa Filipino.

Sa ilalim ng Filipino bilang wikang panturo, itinataguyod ngayon ng SWF ang sumusunod na proyekto:

 1. Komite sa Wika
  Nagtatag ng Komite sa Wika sa bawat kolehiyo at opisina sa Unibersidad ng Pilipinas ng binubuo ng mga propesor at iba pang kawaning akademiko sa ilalim ng isang tagapag-ugnay. Ang bawat Komite sa Wika ang inaasahang bubuo ng mga gawain sa loob ng kolehiyo tungo sa pagpapalagangap ng kaalaman sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo. Ang mga tagapag-ugnay sa kolehiyo at opisina ay regular na pinupulong ng direktor ng SWF.
 2. Aklatang Bayan
  Pagpapasulat at paglalathala ng mga batayang aklat sa iba’t ibang larang akademiko na may diin sa mga batayang aklat pangkolehiyo at sa mga larang ng agham at matematika.
 3. Uswagan
  Mga pagkilos para pabilisin ang pagtanggap sa Filipino sa mga rehiyong di-Tagalog gaya sa pagdaraos ng timpalak pagsulat ng sanaysay para sa mga estudyante ng UP Visayas.
 4. Ugnayan
  Aktibong pakikilahok at networking sa hanay ng mga organisasyong pangwika sa buong bansa, gaya ng SALIN, FIT, WIKA, NCLT, PSW, lalo na sa pamamagitan ng pagtulong sa pagdaraos ng mga pulong at seminar ng naturang mga organisasyon.

Sa ilalim naman ng programang Filipino bilang wika ng saliksik, itinataguyod ng SWF ang sumusunod na proyekto:

 1. UP Diksiyonaryong Filipino
  Isang komprehensibo, modernisado, at monolingguwal na diksiyonaryo na naglalaman ng mga salita mula sa korpus na Tagalog, mga salita mula sa mga katutubo at banyagang wika, at mga salita na bagong hiram at likha alinsunod sa nagaganap na paggamit sa Filipino ngayon. May dalawa na itong edisyon at panukalang maging isang permanenteng proyekto ng Unibersidad upang maipakilala ang pangunguna nito sa pagpapalaganap at intelektuwalisasyon ng Wikang Pambansa.
 2. Bokabularyo at Glosaryo
  Pagbuo at paglalathala ng mga bokabularyo sa mga wika ng Filipinas, kabilang na ang mga bokabularyong nalathala na may pakahulugang Espanyol o Ingles, at mga glosaryo sa iba’t ibang larang akademiko lalo na ang mga glosaryong produkto ng mga Lupon sa Wika.
 3. Daluyan
  Refereed journal na lumilikom sa mga pangunahing akda at saliksik sa wika at kultura na nakasulat sa Filipino.
 4. Pintungan
  Pagtitipon at pagpapayaman sa aklatan at koleksiyon ng mga materyales at sanggunian sa saliksik pangwika.
 5. Salinan
  Mga gawain kaugnay ng pagsusulong sa pagsasalin sa Filipino gaya ng workshop para sa mga tagasalin, paglalathala ng mga babasahin at gabay sa pagsasalin, at paghahanda sa propesyonalisasyon ng pagsasalin sa Filipinas.
 6. SWF Grant sa Saliksik-Wika
  Pagbibigay ng tulong pinansiyal sa mga panukalang saliksik na tumutugon sa Adyenda sa Saliksik ng Unibersidad lalo na sa saliksik pangwika.

Talasalitaan: Saysay ng Sining

Rodriguez

(OKTUBRE. 15)—Ginunita ng mga alagad ng sining ang mga bilanggong politikal sa isang panayam na inorganisa ng Sentro ng Wikang Filipino (SWF) na pinamagatang “Talasalitaan: Saysay ng Sining (Talakayan kasama ang mga Alagad ng Sining) na ginanap noong Oktubre 9 sa Pulungang Claro M. Recto.

Ang panayam ay bahagi ng proyektong “Lumikha, Lumaya: Filipino Arts Festival for Freedom” na binubuo ng mga kultural na pagtatanghal at panawagang palayain ang alagad ng sining na hanggang ngayon ay nakapiit sa iba’t ibang bilangguan at may hangaring isulong ang malayang paglikha ng sining.

Kabilang sa mga dumalo at nagpahayag ng suporta ukol sa pagpapalaya sa mga bilanggong politikal sina Dr. Bienvenido Lumbera, Professor Emeritus at Pambansang Alagad ng SIning sa Panitikan; Prop. Neil Doloricon ng Kolehiyo ng Sining Biswal at miyembro ng Concerned Artists of the Philippines; Ferdinand Jarin, National President ng KATAGA; Prop. Jun Cruz Reyes, direktor ng PUP Creative Writing Center at tagapangulo ng Philippine PEN Writers in Prison Committee; Joel Lamangan na isang batikang direktor pampelikula; Bonifacio Ilagan, miyembro ng grupong Samahan ng Ex-Detinidong Politikal sa Pilipinas (SELDA); at Andrea Rosal, dating bilanggong politikal at anak ni Ka Roger Rosal.

MGA PUBLIKASYON

Abreganas (español básico para universitarios filipinos)

Sanyata

Adyenda sa Wika

Sanyata

Agham Computer

Pasad

Agham Pangkalikasan I

Paraluman

Agham Pangkalikasan II

Paraluman

Agham, Teknolohiya at Lipunan (Mga Babasahin sa STS)

Paraluman

Agsursurotayo nga AgIlokano

Sanyata

Ang Matanda at ang Dagat

Bahandi

Ang Tala, mga Panaginip at Bulaklak na Libingan ng Daga

Bahandi

Ang Wikang Filipino Atin Ito

Sanyata

Ang Wikang Filipino sa Loob at Labas ng Akademya’t Bansa (Unang Sourcebook ng Sangfil 1994-2001)

Sanyata

Angkan ni Socrates

Ili

Apat na Siglo ng Pagsasalin: Bibliograpiyang mga Pagsasalin sa Pilipinas (1593-1998)

Sanyata

Batayang Alhebra

Paraluman

Batayang Biyolohiya

Paraluman

Batayang Kemistri

Paraluman

Batayang Pisika

Paraluman

Batayang Proseso sa Produksiyon ng Isda

Danum (Tubig)

Biyolohiya II: Manwal Panlaboratoryo

Paraluman

Biyolohiya II: Talaan at Gawain

Paraluman

Botanikang Pangkabuhayan

Paraluman

Botanikang Panlaboratoryo

Paraluman

Buena Mano (español intermedio para universitarios filipinos, continuacion de suerte)

Sanyata

Cofradia de San Jose (mga Tala ng Kasaysayan)

Bulawan (Ginto)

Contigo: gabay sa pag-aaral ng wikang kastila sa tulong ng wikang filipino

Sanyata

Developmental Biology ng Vertebrata: mga Konsepto at Proseso

Paraluman

Diyos ng Maliliit na Bagay

Bahandi

E-mahinasyon at E-salin

Sanyata

Embriolohiyang Vertebrata: Manwal Panlaboratoryo

Paraluman

Entomolohiya Medikal

Laum

Filipino sa Siglo 21

Sanyata

Gabay sa Ispeling

Sanyata

Gawaing Reference at Impormasyon: Introduksiyon

Ili

Glosari ng mga Salita sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal

Sanyata

Glosari sa Edukasyon

Sanyata

Glosaring Pang-administrasyon

Sanyata

Gramar ng Filipino

Sanyata

Heometriya

Paraluman

Hispanismo sa Filipino

Sanyata

Histolohiya ng Hayop: Manwal Panlaboratoryo

Paraluman

Histolohiya: mga Konsepto at Proseso

Paraluman

Husay sa Pakikinig

Sanyata

Ilahas sa Tropiko

Binhi

Insekto sa Filipinas

Laum

Introduksiyon sa Agham Computer

Pasad

Introduksiyon sa Organisasyon ng Computer at Low-level Programming

Pasad

Kartilya ng Wikang Filipino Bilang Wika ng Edukasyon

Sanyata

Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino

Ili

Katutubo at Banyaga: Pagtalunton sa Usaping Pangwika sa Pilipinas: 1898-1946

Sanyata

Kemistri ng Carbon

Paraluman

Kemistri: Manwal Panlaboratoryo

Paraluman

Labindalawang Kuwento ni Vicente Sotto

Bahandi

LAWAS: Glosari ng mga Katawagan sa Katawan ng Tao

Sanyata

Los Hispanismos

Sanyata

Maraming Katanungan, Iilang Kasagutan Introduksiyon sa Pilosopiya

Ili

Mariano Ponce: Cartas Sobre la Revolución

Ili

Mataas na Alhebra

Paraluman

Mataas na Matematika

Paraluman

Matematika para sa Pangkalahatang Edukasyon BLUE

Paraluman

Matematika para sa Pangkalahatang Edukasyon GREEN

Paraluman

Mga Babasahin sa Agham Panlipunan I

Ili

Mga Disenyo sa Logic at Digital Computer Circuit

Pasad

Mga Produktong Gubat at Agham Kahoy

Binhi

Mga Talulot na Dugo

Bahandi

Mikrobiolohiya ng Pagkain

Paraluman

Minanga: mga Babasahin sa Varayti at Varyasyon ng Filipino

Sanyata

Morpolohiya at Pisyolohiya ng Ngipin

Laum

NALANDANGAN: Kulturang Kapayapaan ng Inay Malinandang ng Talaandig

Ili

Pag-aaruga sa mga Taong May-edad Na

Sanyata

Pag-oorganisa sa Pamayanan Tungkol sa Kaunlaran mula Tao para sa Tao

Ili

Paggawa ng mga Bagong Produkto sa Pagkaing-dagat

Danum (Tubig)

Pagkahaba-haba Man ng Prusisyon at Iba pang Dula

Sanyata

Pagkakatalog at Klasipikasyong ng mga Babasahin: Introduksiyon

Ili

Pagkatao at Teknolohiya

Ili

Paglilitis kay Rizal

Ili

Pagpaplanong Pangwika Tungo sa Modernisasyon

Iba pang aklat

Pagpoproseso ng Pagkain

Paraluman

Pagsulat ng Iskrip sa Radyo

Sanyata

Pagsusulatan ng Dalauang Binibini: Urbana at Feliza

Bulawan (Ginto)

Pamimilosopiya: Mga Pagdulog at Konsepto

Ili

Pangkalahatang Agham

Paraluman

Pangkalahatang Matematika

Paraluman

Panimulang Kemistri

Paraluman

Patolohiya ng Halaman

Paraluman

Pilosopiya: Lohika at Pangangatwiran sa Panahon ng Computer

Ili

Poetikang Tagalog: Mga Unang Pasusuri sa Sining ng Pagtulang Tagalog

Bulawan (Ginto)

Rebolusyong Filipino: Memorias Intimas

Ili

Salin-Suri: Panimulang Pagmamapa ng mga Larangan ng Pag-aaral ng Pagsasalin sa Filipinas (Ikatlong Sourcebook ng Sangfil)

Sanyata

SALINDAW: Varayti at Baryasyon (nirebisang Minanga)

Sanyata

Sangguniang Gramatika ng Wikang Filipino

Sanyata

Santo Tomas de Aquino

Ili

Selebrasyon at Lamentasyon

Sanyata

Si Alice sa Daigdig ng mga Hiwaga

Bahandi

Si Tandang Basio Macunat

Bulawan (Ginto)

Sining at Lipunan

Sanyata

Sining at Lipunan (Pangalawang Edisyon)

Sanyata

Sining ng Sineng Filipino

Sanyata

Suerte! (español básico para universitarios filipinos)

Sanyata

Teorya ng Batas

Ili

Tradisyon at Wikang Filipino

Sanyata

Tumbasang Differential

Pasad

Vamos a Ver

Sanyata

Viva Filipinas

Sanyata